Máu và thảm đỏ

Posted: 11/11/2015 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

tran_bang
Ông Trần Bang bị công an đánh đổ máu đầu
khi biểu tình chống Tập cận Bình thăm Việt Nam
tại Sài Gòn ngày 5/11/2015

Tôi đã cận kề tuổi tám mươi
Cái tuổi con người gần đất xa trời
Thân sống chỉ tính bằng ngày tháng.

Có kẻ khuyên tôi: Già rồi
Hãy sống yên vui bên đàn con cháu
Đọc sách ngâm thơ
Vui thú điền viên…

Ô hay!
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách

Giặc đến nhà trẻ, già, đàn bà cũng đánh
Sao tôi có thể ngồi yên!?

Máu của đồng bào, chiến sỹ
Đã đổ xuông sáu tỉnh biên cương
Chống giăc xâm lăng năm một chín bảy chín (1979)
Vẫn chưa tan trong lòng đất
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng!

Máu của những người lính Việt Nam Cộng Hoà
Năm một chín bảy tư (1974) quyết giữ Hoàng Sa
Vẫn chưa nhoà ngoài biển Đông
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng!

Máu của chiến sỹ Quân đội nhân dân
Đã đổ xuống Hoàng Sa – Gạc Ma
Năm một chín tám tám (1988)
Nhuộm đỏ thêm màu cờ
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng!

Máu của ngư đân hiền lành
Mưu sinh trên vùng biển của Tổ tiên
Vẫn đổ xuống hằng ngày dưới bàn tay Tàu tặc
Nay làm thảm đỏ đón giặc xâm lăng!
Ngày năm tháng mười một
Những tên mãi quốc cầu vinh
Trãi thảm đỏ đón Tập Cận Bình
Máu của người Hà Nội – Sài Gòn đã đổ

Vết máu trên khuôn mặt Trần Bang
Đã đi vào lịch sử
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách

Làm sao tôi có thể ngồi yên!

Sài Gòn, Ngày 5 tháng 11 năm 2015
Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.