Dân oan – nông nhàn

Posted: 11/11/2015 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

dan_oan

những thửa ruộng bị giựt khỏi tay điền chủ, đại điền chủ
ngày nào
xé to xé nhỏ
miếng vuông, miếng xéo, miếng hình chữ nhật
có miếng teo tóp như lòng bàn tay
chia cho người nghèo
hình thành một tầng lớp nông dân mới
nông nhàn
đeo cái cơ cực
nốc cạn những ly rượu
để còn thấy mình là người
sáng xỉn chiều say

những thửa ruộng
bị giưt khỏi tay điền chủ, đại điền chủ ngày nào
một lần nữa
bị giưt khỏi tay những người nông dân
biến những mảnh đời cơ cực
thành dân oan
lạc lõng tiếng
kêu rêu than thở
thấu trời xanh
giữa bầy sâu cướp ngày

nông nhàn
dân oan
cái nghèo áp sát
trở thành dân nhậu
mỗi ngày khề khà vài ba lít đế
nói tục
chửi thề
thay mồi
để quên đi
đời không đáng sống

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.