Sinh nhật mùa đông

Posted: 18/12/2015 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_abstract_of_winter-ann_nguyen
The abstract of winter
Ann Nguyễn

Một ngọn nến nhé. Là 60 năm xa
Vài ánh lửa. Chút mùa thêm tí tách
Tôi đi qua đi qua…

Một ngọn nắng nhé. Là mùa xuân đi mãi
Mầu hoa vàng ngất mắt chiêm bao
Tôi ngủ mớ những khi lòng thơ dại

Một tiếng chim gù. Là hè không đi nữa
Cho miên man hơi ấm tổ đong đầy
Tôi ủ no cõi đời tôi bếp lửa

Một chiếc lá khô. Hỏi mùa thu bóng xế
Kia đất thơm còn níu những chiều phai
Tôi mở hết những trời cao có thể

Gió đã buốt. Thổi bùng đêm mùa đông
Có tiếng khóc rót mừng ly rượu đỏ
Mừng trong tay ngày tháng vẫn đầy. Đong

Mừng vừa chạm thêm ngọn nắng hoa
Cụng hai vai đường dài gió biếc
Tôi đi qua đi qua…

Này trời xanh. Lộng lẫy bờ với bến
Kia mây bay. Bảy sắc những niềm tin
Và ánh sáng. Một đường bay tôi hẹn…

Nguyễn Thị Khánh Minh
12.2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.