Đọc tác phẩm Nationalist in the Viet Nam Wars: Memoirs of a Victim Turned Soldier của Nguyễn Công Luân… nhớ đến đồng đội mình

Posted: 20/12/2015 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

cover_nationalist_in_the_vietnam_wars

Do nhu cầu chiến trường, binh chủng thám kích được thành lập ở cao nguyên, gồm những đại đội mà đa số quân nhân thuộc thành phần thiểu số gồm Thượng, hay Nùng. Rất ít người Kinh. Có tất cả 14 đại đội chia đều cho hai sư đoàn 22 và 23 bộ binh.

Thường thường các đơn vị này được tăng phái cho trung đòan hay tiểu khu, nên chúng bị trưng dụng tận tình. Những công tác nguy hiểm nhất đều giao cho thám kích.

Tuy vậy, binh chủng này ít được nhắc nhở.

Nếu có chăng, là một hay hai trang sách mà tôi tìm thấy trong cuốn Nationalist in the Viet Nam Wars: Memoirs of a Victim Turned Soldier của Nguyễn Công Luận.

Tôi đã chọn ấn bản digital (Kindle edition) để có thể mau mắn tìm lại kỷ niệm về một đơn vị cũ. Xin được cám ơn tác giả, dù tôi biết ông không phải là một người chỉ huy trực tiếp, mà là chỉ huy cao cấp, nhưng ông đã dành những sự ngưỡng phục nhất, trân trọng nhất về những người lính thám kích của đơn vị tôi nói riệng và binh chủng thám kích nói chung trên những trang giấy chữ người.

Một đọan ông đề cập nhiều đến thám kích là đọan ông kể về hành động gan dạ của 2 người lính thám kích thuộc đại đội 405 thám kích (1) trong việc diệt một hầm có 5 tên địch xâm mình. Dù ông đã xử dụng nhiều biện pháp như thuyết phục chiêu hồi, bắn M79 dọa dẫm với mục đích là để họ còn được sống… nhưng đổi lại là địch vẫn ngoan cố, không chịu đầu hàng. Cuối cùng ông ra lệnh phải diệt hầm. Nhưng vấn đề chính là giải quyết làm sao, tìm cách gì trong khi hầm thì kiên cố, ngụy trang rất khéo, trong khi 5 tay súng dưới hầm chờ đợi sẵn?

Với một đơn vị súng ống đầy đủ yểm trợ tối đa thì chỉ cần một quả bom, một quả đạn pháo thì có thể tiêu diệt ngay, tuy nhiên với một đơn vị chỉ trang bị súng ống nhẹ như thám kích, thì rất khó khăn.

Trước tình thế như vậy, thì có hai người lính thám kích tình nguyện. Ông viết như sau:

…At last, two of the 405th troops, a corporal and a PFC, volunteered for a bold mission. The corporal asked just one thing: to help his wife and two children bring his corpse back to his home near Can Tho should he be killed. The PFC, who was a single boy, asked for nothing. The two, a Catholic corporal and a Buddhist PFC, prayed for a minute. Then they stripped to their underpants. Then crawling on the ground, dry grass would make no sound on bare skin. Each man held two M-26 hand grenades in his hands, with safety pins removed, and gripped a carbine bayonet between his teeth. (2)

Tạm dịch:

Cuối cùng, hai người lính thuộc đơn vị 405, một cấp bậc hạ sĩ, một binh nhất, tình nguyện làm nhiệm vụ gan dạ liều lĩnh. Người hạ sĩ chỉ yêu cầu một điều: giúp vợ và hai đứa con anh, mang xác anh về Cần Thơ nếu chẳng may anh bị giết. Người lính binh nhất chỉ là một cậu trẻ độc thân, thì không đòi hỏi điều gì. Cả hai, viên hạ sĩ người công giáo, và người binh nhất gốc Phật tử, đều cầu kinh một phút. Rồi họ cởi hết quần áo ra chỉ còn lại quần lót. Đọan họ bò trên đất, trên cỏ khô, gắng không gây tiếng động. Mỗi người tay cầm hai trái lựu đạn M26 đều rút chốt an toàn , miệng thì ngậm lưỡi lê…

Năm 1966, đại đội 405 thám kích từ Kon tum di chuyển về Bình Định. Tôi tình nguyện về đơn vị này ngay khi ra trường Thủ Đức. Lý do chỉ lo văn chương, đậu gần chót nên không còn cách gì hơn là chọn một đơn vị mà ai cũng “rét”. Vậy mà, Trời Phật thương, tôi đã phục vụ ở đấy gần 4 năm, qua hai trào đại đội trưởng. Thời gian quá lâu để biết và quen, từng gương mặt của đồng đội mình.

tham_kich

Nhưng tôi không thể hình dung ra người hạ sĩ và người binh nhất mà tác giả Nguyễn Công Luận đã đề cập trong sách… Hay là Thành? Hay là Kho, hay là thượng sĩ Tám, hay là Năm… hay là Bình Lò heo? Tôi không biết. Nhưng tôi không cần thắc mắc. Bởi vì tất cả những người lính ấy, mỗi người đều mang những huyền thoại, như huyền thọai mà tôi được đọc nửa khuya này, trên một tác phẩm mà tác giả không quen biết đã viết về những người lính của đại đội tôi. Xin trân trọng cám ơn tác giả.

Trần Hoài Thư

(1) Thám kích không phải là Mountain combat Intelligence như tác giả dịch mà là “Highland scouts”. Ví dụ đại đội 405 thám kích là “the 405th highland scout company”. Mặt khác, tác giả gọi “the 405th Thám kích Thượng” thật sự không phải người Thượng hầu hết, mà có cả kinh, Nùng lẫn lộn. Khi tôi nhận trung đội, trung đội tôi chỉ có khoảng 6 người Thượng, 3 người Nùng, và khoảng 10 người Kinh.

(2) Nguyễn Công Luận. Nationalist in the Viet Nam Wars: Memoirs of a Victim Turned Soldier [Kindle Edition], Sách điện tử Amazon.com trang 264.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.