Bản tình ca Sài Gòn

Posted: 17/01/2016 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thành Đạt, Thơ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_ao_dai_hoa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.