Quy quy thiên | Tiệc ly

Posted: 22/01/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

rua_ho_guom_qui_thien

Quy quy thiên

Ô hô ai tai
Lão quy băng
Đăng lên gỡ xuống rồi lại đăng
Ngắt cánh hoa đoán mò thế sự
Biển sôi, sự rối, cứ phân vân
Bạn thù, được cấm, lăng nhăng sự đời
Đời mà đến thế thời thôi

20-01-2016

 

Tiệc ly

Mùa xuân hồng đào
Những móng vuốt treo cao
Giữa đồng héo tẩm màu huyết dụ
Bầy kên kên ủ rũ chờ hơi thở cuối cùng
Của người mẹ không còn lông cánh
Trên cánh đồng xương quánh mùi tanh
Không còn nước,
Chỉ còn thoi thóp thân kên kên già rũ
Nhẹ từng hơi cuối
Lũ con nín thở đợi bữa tiệc ly
Màn đêm đang dần chuyển
Một tiếng rằng thiên nhật tác thì” (*)
Gà đã gáy, kên kên đầu đàn đứng lên nôn nóng
– “Quo vadis?
Mụ kên kên phều phào hỏi
– “Chờ bình minh-lâu quá chưa về
Lại ngồi xuống bàn cùng bè lũ
Âm trầm như cú ăn đêm
Gà lại gáy
Hai tiếng rằng quốc tộ tác xương” (*)
Lại nôn nao kên kên vươn cổ trở mình
Lại phều phào giọng “Quo vadis?
– “Bình minh chờ lâu quá
Judas Iscariot gáy giả tiếng thứ ba “nhân gian tác lạc” (*)
Xao xác đàn kên kên vươn cánh mõi
Mụ kên già thở hắt tiếng: Quo ?
Tàn hơi thở

Tiếng móng vuốt
Tiếng xao xác tranh phần từng sợi thịt phe mình
Bình minh rạng, bầy kên kên táo tác
Hết sạch rồi, tàn buổi tiệc ly

Đặng Châu Long
19-01-2016

(*) Một tiếng rằng: thiên nhật tác thì;
Hai tiếng rằng: quốc tộ tác xương,
Ba tiếng rằng: nhân gian tác lạc,
(Lục súc tranh công)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.