Xuân cách trở

Posted: 05/02/2016 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

rainy_montreal

Nửa vòng trái đất ta đi
Giáp vòng sinh tử còn gì nữa đây?
Nhớ quê, quê của những ngày
Gấm hoa thưở trước, dạn dày hôm nay
Nhớ người áo trắng thơ ngây
Vướng cơn bụi đỏ héo gầy tâm tư

Ta, từ thay tiếng đổi từ
Bơ vơ xứ lạ mệt nhừ áo cơm
Chiếu chăn không ấm nỗi buồn
Ngày đơn chiếc đợi, đêm mòn mỏi trông
Lấy ai tâm sự với cùng
Lòng mong gặp lại tấm lòng thủy chung
Mơ ngày biển gọi về sông
Cách bao nhiêu dặm lệ mừng bấy nhiêu

Xuân hồng không thắm quê yêu
Xuân nơì đất khách trăng heo hút mờ
Em ơi, gắng đợi gắng chờ
Một ngày nắng ấm như mùa xuân xưa
Chứ bây giờ với bây giờ
Dẫu thương dẫu nhớ vẫn chưa thể về

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.