Khi đi | Trà

Posted: 07/02/2016 in Khổng thị Thanh-Hương, Thơ

Khổng thị Thanh-Hương

cloud_airplane_window

Khi đi

Khi đi có hai người
Hành lý nặng gấp đôi
Em ngồi bên cạnh tôi
Chia nhau ly nước mát

Khi đi có hai người
Ngồi bên tôi em nói
Em muốn ngắm mây trôi
Đổi chỗ dùm em nhé

Khi đi có hai người
Ngắm mây mãi em chán
Dựa vai tôi em ngủ
Ngồi yên cho ngon giấc

Khi về có một người
Hành lý còn nửa thôi
Người lạ ngồi cạnh tôi
Không có ai chia sớt

Khi về có một người
Kẻ lạ không dám nói
Tôi muốn ngó trời mây
“Ông đổi chỗ dùm tôi”

Khi về có một người
Kẻ lạ không dám hỏi
“Bình tro kia ông ôm
Là ai đó vậy ông?”

 

Trà

Người khách đến chơi
Đem theo hộp Russian Tea
Và một quả tim trống

Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.