Khai ngộ / Enlightenment | Từ hạt sương / From a drop of dew

Posted: 12/02/2016 in Thiếu Khanh, Thơ, Trần Thiện Hiệp

Trần Thiện Hiệp
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

zen_stone

Khai ngộ

Hai mươi lăm năm
lưu vong
Trở về quê mẹ nghe lòng thảnh thơi

Hận thù chia cắt
một thời
Đạo tâm khai ngộ ngày rời thăng hoa

Trăm năm cũng chỉ
sát na
Vương đình rêu phủ, sơn hà đổi ngôi

Thôi thì
rượu thấm mềm môi
Cười khà cho những giạt trôi biển đời

Enlightenment
(Translated by Thiếu Khanh)

Living in exile
For twenty five years
On returning to my motherland, mindfulness appears

The country
once divided by hatred
When you are enlightened everything is sublimated

A hundred years
are like a ksatna
As the country has changed a dynasty is like a chimera

Let’s enjoy
some good wine then
And laugh away all those changes again and again

 

Từ hạt sương

Trong hạt sương có đất trời
Trong mắt em có những lời yêu thương
Ta trong cuộc lữ vô thường
Thấy em kỳ diệu hạt sương rạng ngời

Thấy em có cả biển khoi
Có sông suối mát, có nơi tu hành
Có hoa cỏ lạ rừng xanh
Có muôn ẩn ngữ kết thành thơ bay

Từ em góp cuộc sum vầy
Đường ta nhật nguyệt tỉnh say tang bồng
Dẫu bao thành bại, long đong
Cám ơn em vẫn chung lòng, thấp cao

Ngâm thơ ta giữa ba đào
Nghe đời thấm những tự hào chua cay
Mắt em hồ nguyệt, tình dầy
Cho ta soi bóng mỗi ngày phù du

Tóc dù nhuốm sắc sương thu
Nửa vòng thế kỷ, tình ru ngọt ngào
Cầm tay, còn ấm thuở nào
Ta còn say đắm rượu đào mời em.

(Cho năm mươi năm cuộc tình 1960 – 2010)

From a drop of dew
(Translated by Thiếu Khanh)

A drop of dew reflects the Earth and skies
Loving words are reflected in your beautiful eyes
I am on my impermanent journey
Seeing you a brilliant drop of dew – wonderfully

In you there are an ocean
Fresh streams and a retreat for one
Rare flowers and precious gems
And meaningful words for my poems

Since you and I have joined together
On our way the sun and the moon become brighter
In spite if a long way we’ve come through ups and downs
It’s thankful that you have never come with a frown

Reciting my poems while facing difficulties
Still proud of ourselves despite the life’s frivolities
Your eyes full of love I look into
Every day as I love you

Even our hair turns autumnal mist
For half a century our love has come to exist
Your hands are still warm as they used to be
I’d love you to share this wine with me.

(For the fiftieth anniversary, 1960 – 2010)

Trần Thiện Hiệp
Nguồn: Thơ do dịch giả Thiếu Khanh gửi

Đã đóng bình luận.