Archive for the ‘Thiếu Khanh’ Category

Nguyễn Trọng Tạo
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

cong_an_danh_dan_bieu_tinh-2016

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp ?

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.

Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu

Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.
(more…)

Trần Thiện Hiệp
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

zen_stone

Khai ngộ

Hai mươi lăm năm
lưu vong
Trở về quê mẹ nghe lòng thảnh thơi

Hận thù chia cắt
một thời
Đạo tâm khai ngộ ngày rời thăng hoa
(more…)

Trần Thiện Hiệp
Thiếu Khanh chuyển sang Anh ngữ

suy_tu_4

Nhìn mình từ đỉnh núi cao

Ngẫm đời
Nào khác đèn cù
Trục quay thân phận phù du bụi hồng
Á, Âu trôi giạt giáp vòng
Nhớ về quá khứ nghe lòng rưng rưng
(more…)

Nguyễn Văn Gia

Chân dung thiếu nữLụa - Tôn Thất Đào
Chân dung thiếu nữ
tranh Lụa – Tôn Thất Đào

Đôi bờ thời gian
Gởi Phương Lan

Vẫn là em
Rất dịu hiền
Thảo thơm với mẹ
Nghĩa tình với thơ
Vọng phu xưa – Em bây giờ
Chữ Tâm
đứng giữa đôi bờ thời gian  (more…)

Nguyễn Văn Sâm

Bửu Ốc Tiêu vừa đi vừa đá trái cầu thằng Đạt mới cho. Cầu vừa chưn ghê, chỉ có ba miếng vảy cá còn bao nhiêu là da cắt tròn vanh thiệt khéo, da thiệt, đá êm mà đầm vô cùng, không bao giờ xẹt bậy, mới thử có mấy cái mà thằng Bửu đã cảm thấy điều khiển cầu nầy dễ dàng, đá mộ ngàn cái coi như dễ ẹt. Bốn cái lông gà thuộc loại đẹp, mới, không biết thằng Đạt kiếm ở đâu mà đầy đủ lông tơ, chưa thấy chỗ nào xước ngược. Đá đâu độ chừng năm chục cái, và di chuyển khoảng đường chừng bằng một hơi u mọi nó đá hất trái cầu lên vai, lấy vai huých xẹt ngang trước mặt thằng Đạt, tuyên bố dõng dạc:

‘Tao chịu cầu nầy quá, từ bây giờ trở đi thằng Đạt, thằng Oanh, thằng Nhàn được quyền chép Toán của tao, chỉ cần tụi bây chép khác khác một chút thì được, ổng không thể nào biết đâu. Bữa nào có Toán cần nộp bài tụi bây nhớ tới trường sớm, tao đưa bài và chỉ mánh lới cho chép…’
(more…)