Lục bát chùng rơi

Posted: 24/03/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long
Tiển anh Hoài Khanh (14.06.1933-23.03.2016)

hoai_khanh-dinh_cuong
Nhà thơ Hoài Khanh
qua nét vẽ họa sĩ Đinh Cường

Tơ chùng lục bát thôi rung
Bóng anh chìm giữa mạch sông cuối nguồn
Cũng đành ba bảy tà dương
Tiễn nhau chút giọt vui buồn trước sau 
Ngùi thương bóng nhỏ giọng sầu
Cõi kia cũng quạnh quẽ mầu lưu linh.
” (1)

Đặng Châu Long
23-03-2916
Nguồn: tác giả gửi

(1) Màu lưu linh

chim bay tàn bóng xa mù
thôi sương ở lại đền bù tuổi tôi
nằm đây lạnh suốt mặt trời
hoài thương quá khứ đã ngùi phiêu linh
phố xưa hồn đẫm lệ mình
sông xưa triều đã lênh đênh mấy mùa
nghe tàn cõi mộng hoang thưa
con chim lại hót trên mùa lang thang
mắt em hồ vỡ cung đàn
thôi xuân nào cũng mộng tàn đêm thâu
ngùi thương bóng nhỏ giọng sầu
cõi kia cũng quạnh quẽ mầu lưu linh.

Hoài Khanh

Đã đóng bình luận.