Tự hỏi

Posted: 27/03/2016 in Tôn Nữ Thu Dung, Thơ

Tôn Nữ Thu Dung

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Tôi không thể chìm theo ngày bất ổn
Khi quanh mình chấp chới những gươm dao
Lời tận tuyệt khắc lên triền ảo vọng
Cơn gió về xua lạnh giấc chiêm bao.

Tôi không thể nói một lời cay đắng
Khi hạt sương còn lóng lánh mi buồn
Khi lá cỏ vẫn thơm mềm trong nắng
Và hoa vàng rực rỡ dưới chân son.

Tôi không thể xóa một hồn mây nổi
Thèm lang thang cuối biển rộng sông dài
Khi thấm mệt.
ngã xuống đời,
tự hỏi:
Tôi tìm gì trong suốt cuộc tình phai?

Tôn Nữ Thu Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.