Hồi vọng

Posted: 04/04/2016 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

suy_tu4

đêm hồi vọng nằm nghe nắng nảy mầm trên thân ngày mục ruỗng
ta ru đời em nào hay lắt lay hồn rưng rưng ánh máu
ta ru ta sông bạc phếch tình đời
sóng trầm nhiên đổ xuống ngực chơi vơi
ngày hoang liêu vùi lấp môi cười

có còn không
cánh sông bay mùa cũ?

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.