Mãn nguyệt

Posted: 04/04/2016 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

fading_moon

Bên kia bờ nguyệt tận
Còn thấp thoáng bóng ai
Trải thơ quanh vệt lụa
Che đâu giáp hình hài.

Vầng trăng khuya đã lụn
Đêm cũng cùng đường tôi
Lần quần trong mê lộ
Chưa tới chỗ luân hồi.

Tiếng nguyệt cầm ơi ới
Trời đất bỗng chuyển mình
Vặn hình tôi cong vút
Giữa biệt ngàn phiêu linh.

Biết nơi nào mà vịn
Đêm tan tác mịt mù
Em nghiêng theo chiếc bóng
Trôi dạt vào thiên thu.

Ngang ghềnh xa thác lũ
Vỗ cho đời mênh mông
Một cõi tình đã cũ
Còn nghe sóng trong lòng.

Không trăm năm thì cũng
Đã có lần bên nhau
Lăn quanh vầng nguyệt thực
Chưa qua khỏi vực sầu…

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.