Phố rất xa

Posted: 21/04/2016 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

hoa_quynh_trang_non

Chiều đang tắt dần ngọn lửa
Ngày không cầm được chân nắng nữa
Sông buông dòng nước để trôi xa

Ngọn cỏ xanh bên bờ mới mọc
Đêm buồn như có ai đang khóc
Tôi ngồi cong mảnh trăng non

Hai bóng lạ chìm nhau cô quạnh
Cúi xuống một hồn trôi ảo ảnh
Kéo về đâu tôi bốn phía đêm

Giật mình trong cây ồn ào lá mớ
Mơ rất nhẹ mà hồ như tiếng vỡ
Vỡ trên thềm những miểng trăng im

Dưới những mái nhà đèn đã thắp
Dưới con đường phố xá đã lên
Xa lắm thế một cõi người tít tắp

Tôi sợ lắm khi mình ngủ say
Chiêm bao bay ra ngoài giấc mộng
Và trăng tàn mà tôi không hay…

2.2016
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.