Cá chết. Và biển đã chết

Posted: 28/04/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

ca_chet_vung_ang

chỉ thấy ánh đuốc lập lòe
từng tiếng gọi khan đơn lẻ
nơi các bạn đang bị bao vây
đang bị xiết chặt vòng vây
sự sống bức tử
cá chết trắng hằng loạt
dọc dài biển quê nhà
hằng loạt
tử thi quay đầu nhìn về bờ
người ngoảnh mặt vô tư
trước nỗi đau đồng loại
tiếng người già khát đói
tiếng con trẻ lạnh run
những con đường mập mờ
chẳng đủ ánh sáng
để mọi người nhận rõ
móng vuốt kẻ vong nô
cá đã chết
nghêu đã chết
biển chết
người rồi sẽ chết

tôi ngồi ở chốn nầy
quanh đây giờ nầy thật lạnh
và khói trên mái các ngôi nhà lân cận
như hơi thở phì phò tuyệt vọng
của lũ cá
dọc dài biển quê nhà
hay hơi thở dân lành tôi đang nhiễm độc ?
cá quay đầu nhìn bờ
người ngoảnh mặt vô tư
cá đã chết
nghêu đã chết
những cánh hải âu chết
bởi những bữa tiệc tử thi dọn sẵn béo bở
biển chết
người rồi sẽ chết …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.