30/4/75 Bỏ lại quê hương

Posted: 30/04/2016 in Âm Nhạc, Hoàng Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Bình, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

ben_tau_30_thang_4

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Trúc Sinh; Tiếng hát: Hoàng Anh Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.