Archive for the ‘Hoàng Anh Thư’ Category

Vĩnh Điện

ben_tau_30_thang_4

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Trúc Sinh; Tiếng hát: Hoàng Anh Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.