Cứu nước tôi! | Nhớ mẹ hiền

Posted: 02/05/2016 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

Cứu nước tôi!

ca_chet

Hãy đến mà thăm đất Việt tôi
Như nhà mất chủ đã lâu rồi
Núi rừng xương sống dâng kề cạnh
Biển đảo biên phòng mất cận khơi
Chẹt nước trên nguồn đồng nhiễm mặn
Độc bờ dưới bãi cá nằm phơi
Gian tà phản quốc toàn bè lũ
Bán cả sơn hà xã tắc ơi !

Nhớ mẹ hiền

me_ru_con_nam_vong

Đâu còn thấp thoáng đó đây
Tóc sương thưa gợn đếm ngày trôi qua
Đâu còn vừng trán nhăn da
Bên hè kiếng lão ngồi mà nhặt rau
Đâu còn những lúc thương đau
Nhủ con khi vận trở màu tối tăm
Đâu còn lúc trẻ quên nằm
Bán buôn chăm chỉ kiếp tằm nhả tơ
Đâu còn những lúc con khờ
Ca dao khuyến học đừng lơ với đời
Đâu còn những lúc nhìn trời
Kể tích Phật đạo vời vời như ru
Đâu còn những buổi đêm Thu
Cùng tìm chú Cuội trăng lu núi hòn
Đâu còn ngàn dặm núi non
Trữ tình ca Huế dạ mòn chẳng thôi
Đâu còn ơi hỡi ai ôi
Cứ như còn nhỏ trong nôi một mình !

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi thơ, ảnh và tranh

Đã đóng bình luận.