Chữ tâm

Posted: 06/05/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

kokoro-do_thanh
Kokoro
Đỗ Thành

Chữ tâm gồm một nét ngay
Nét cong đuôi nguẩy điểm ngoài điểm trong
Thẳng đường thì được thong dong
Vòng đi ngoái lại cõi lòng xé đôi

Chữ tâm hiện rõ mặt người
Đôi mắt thêm sáng, đôi môi thêm nồng
Vòm trán cao mấy mảnh vuông
Những khung cửa sổ mở đường vô tim

Mặt trời chói lọi nối liền
Con mắt trí tuệ sáng trên mặt người
Nhìn xuyên ngõ ngách cõi đời
Bước chân dò dẫm xa rời vô minh

Sau lưng chong một ngọn đèn
Bóng đêm tiền kiếp muộn phiền tan đi
Chữ tâm lặn mất tức thì
Còn trời đất rộng tiếc chi ta bà

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.