Vũng Áng

Posted: 23/05/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

ca_chet_vung_ang

Vũng Áng tô thêm một nét đen
Vào trang sử Việt đã tèm lem
Biển đầy cá chết trong câm nín
Đường ngập người đau cất tiếng lên  
Nước độc tuôn ra ngầm dưới đáy
Tiền thơm nhét lại thảy lên trên
Dân tình sẽ khổ bao lâu nữa?
Những kẻ vô tâm, tội phải đền!

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.