Như ngọn lửa tiền tiêu

Posted: 24/05/2016 in Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, Thơ

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Kính tặng linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý

lm_nguyen_van_ly

Tiếng chuông Thánh vọng từ miền đất khó
Nguyệt Biều ơi, sỏi đá vỡ luống cày
Ðất khô cằn ươm hạt giống Tự-Do
Ðã đến lúc cây vươn mầm bật dậy
Gió gào thét tụ quầng từ phương ấy
Lửa đấu tranh bùng cháy trên cao tầng
Từ tháp nhà thờ truyền vào tận giáo dân
Lửa bừng sáng cả vòm trời thế giới! 
Một Moshe của kỷ nguyên ngày mới
Chống bạo quyền tàn độc tựa Pharao
Ðốt cả Thánh Kinh, tiêu diệt tông đồ
Ngăn cấm dòng tu, chận đường truyền đạo.
Như thòng lọng siết vào hầu tôn giáo
Với nhân quyền Cộng sản tựa bằng không
Nửa thế kỷ qua uất hận chứa ngập lòng
Dân tộc Việt mong chờ người cứu độ
Và ngày nay người đứng lên từ đó
Tadeo Nguyễn Văn Lý – Nguyệt Biều!
Ðơn độc đòi quyền hành đạo thiêng liêng
Dẫu bạo lực vây quanh buộc Ngài im tiếng
Người đã quyết với ý thành tâm nguyện
Xác thân này dâng hiến cho Tự Do.
Chết cho quê hương để dân tộc ấm no
Chết vì đạo để dân còn sống đạo!

Đầy xúc động nghe những lời tuyên cáo
Quyền sống người dân, tôn giáo bị bạo hành
Thúc dục đồng bào vào cuộc đấu tranh
Như hịch truyền thuở Diên Hồng- Sát Thát
Nơi ngục thất Ngài tuyên lời dõng dạc
Chống độc tài , đòi quyền sống nhân dân.
Tổ quốc lâm nguy , nước mất đến gần
Thế đứng chênh vênh giữa bầu trời bão tố
Dân tộc Việt đã chịu nhiều thống khổ
Trải bao đời máu đổ chống Bắc xâm
Văn hóa trường tồn liền dải non sông
Lòng dân kết liên chung cùng một mối
Chủ thuyết ngọại lai xóa đen nguồn cội
Cái ác lên ngôi ,đạo đức suy tàn
Công lý thay bằng bạo lực dối gian
Tàn độc với dân,đê hèn trước giặc

Khi Cha đứng lên, cường quyền biến sắc
Bịt miệng Người, nào khóa được con tim
Dù đã bao phen bị đày đọa xích xiềng
Ngài tiếp tục xiển dương tình yêu đất nước
Uất hận trào dâng trước hành vi bạo ngược
Của bọn vong nô xác Việt hồn Tàu
Đánh đập dân lành nào biết xót đau
Ngài đã xuống đường cất cao tiếng hát
Dậy mà đi hỡi những người con yêu tổ quốc
Bọn giặc Tàu đang lấn chiếm biển khơi
Và cường quyền đang đàn áp nơi nơi !
Máu tử đạo ngàn đời danh ghi tạc
Hỡi Giáo hội Việt nam! xin một lời minh xác
Rằng Giáo quyền bị tước đoạt trắng tay
Đất Thánh linh thiêng Cộng sản xéo dày
Thái Hà, Đồng Chiêm cả Tòa Khâm sứ…
Máu đã đổ trên đất thiêng giáo xứ
Giám Mục Hôi Đồng sao vẫn lặng yên
Trước cảnh bạo quyền đàn áp bầy chiên
Một Giáo hội đang chìm trong bể khổ
Bảy triệu Giáo dân hãy vùng lên thác đổ
Đoạt lại Giáo quyền, giành lại Tự do
Chín mươi triệu cánh tay vẫy gọi reo hò
Cùng Giáo hội cứu sinh trời Bách Việt
Hùng sử xanh, dấu son đời bất diệt
Cho ngàn sau khúc hát mãi còn vang
Tiếng hát hôm nay hoa nở mùa vàng
Là Kinh vọng truyền rao thành Sứ điệp
Cháu con ta đời đời sau nối tiếp
Tadeo Nguyễn Văn Lý – Nguyệt Biều
Người khởi đầu như ngọn lửa Tiền tiêu
Thắp sáng lại bầu trời đêm Tổ quốc!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.