Gửi người em Vũng Áng

Posted: 07/06/2016 in Âm Nhạc, Kim Oanh, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Mộng Tú

Phan Ni Tấn

thieu_nu_nhin_ca_chet

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Đàn và hát: Kim Oanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.