Archive for the ‘Kim Oanh’ Category

Phan Ni Tấn

thieu_nu_nhin_ca_chet

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Đàn và hát: Kim Oanh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa