Hiên trăng vui chi ngạ

Posted: 07/06/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi ôn Hồ Đình Nghiêm

dam_cuoi_chu_tu_dao

ôn tên Nghiêm mà không nghiêm chi trơn
đứng đón ôn lâu hung mà chưa có thấy
hai họ quan viên bắt đầu lên sân khấu
tui cũng phải lên rồi nỏ chờ nữa mô !

chú Tư Đào dắt o Ngân dạo từng bước dỏ
tiếng dạc dặt dìu lãng mạn quá chừng luôn
là đang dẫn nhau vào đời nhau đó
ôn không về nhìn thì ráng chịu thôi !

tui có ý dành riêng ôn một ghế ngồi
cạnh mấy tay văn gừng văn nghệ San Diego
ngó tới ngó lui ngó người không thấy có
e mấy cái xương sườn làm nũng đó hè !

nói cho vui thôi đừng xót dạ nghe
người không tới nhưng quà mừng sớm tới
bài Thơ chia vui ôn gói trọn hết rồi
chú Tư Đào hối tôi cám ơn ôn đó !

quán o Mười cũng ghé tai nói nhỏ
cám ơn ôn Nghiêm xứ lạnh tình nồng
tô bún Huế hứa tra vừa vị nóng
trừa ớt quê mền né… lệ mặn bờ môi !

nói tới nói lui cũng xin nói thêm lời
là chú Tư Đào sảng khoái chi cho ngạ
một ngày đông vui rộn ràng không thể tả
tự nhiên hắn làm tui cũng khoái lây lan !

rứa đó ôn Nghiêm tui mới ngọn ngành
mới có bài Thơ ni cho thêm thấu đáo
ôn cứ yên tâm ngày vui của cháu
tui có thay ôn ngọt sớt ly rượu mừng !

Hiên Trăng, 05/06/2016
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.