Chân quê / Rustic charms

Posted: 13/06/2016 in Nguyễn Bính, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Bính (1918—1966)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác Chân quê

thieu_nu_doi_khan_mo_qua

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! 
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em​​, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thày u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Rustic charms

You went to town and came back yesterday
I waited,
and waited
for you on the dike in front of the village
What’s up with all these —
The velvet turban, the rustling satin trousers
And the snap-on buttoned gown
Oh, how you worried me!

Gone were the coarse silk halter​-​
top
And the spun silk sash dyed in early spring
Gone were the four-paneled dress
And the head-scarf and the black slub​ ​
silk pants

I dare not say lest I hurt your feelings
But I am begging you to stay true to our bucolic nature
If you dressed much like the way you went to the temple
Just so I would be happy

Lime blossom amidst the citrus grove
We and our folks belong to rustic roots
You went to town and came back yesterday
Some pastoral charms has evanesced

Nguyễn Bính
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.