Màu mưa Huế

Posted: 13/07/2016 in Âm Nhạc, Hải Yến, Nguyễn An Bình, Thơ, Trần Hoàng

Trần Hoàng

hue_trong_mua

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Trần Hoàng; Trình bày: Hải Yến
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.