Giáp năm

Posted: 14/07/2016 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tran_minh_tri

Trí ơi !.
…chiều nay nhớ con nhiều lắm
thằng-con-thằng-bạn của Ba
một năm không ghé về thăm
con đi đâu mà xa quá….

Dặn lòng, thôi đừng thêm nữa, viết về một ngày đáng nhớ nên nhớ cần nhớ thiệt nhớ cho một lần chia tay vậy mà cuối cùng lại ngồi dưới hiên sau nhà Trí, miên man câu chữ…

Khởi đầu hai chữ “giáp năm” đã nghe thấm lắng lòng đau không giấu…

Sau hai chữ cho nhan bài viết là thả trôi thương nhớ theo dòng chữ rượt nhau không kìm hãm được về hình ảnh cậu Hai Trí.

Lần cuối còn gặp nhau là tháng Sáu và lần cuối chia tay nhau là tháng Bảy. Giờ thì …

Giáp năm !!! [là ghé lại một năm không thấy nhau kể từ ngày ấy !.].

Ngọn nguồn xin kể ra là tôi có được hai trai hai gái vị chi là bốn đứa con. Từ ngày qua vùng Đất Mới đứa mô cũng còn lo ăn lo học lo hội nhập quê xa, chưa có chức vị gì trong đại gia đình Trần gia. Thời gian thấm thoát, cậu Hai Trí, cô Ba Quyên, cô Út Uyên rồi mới vừa đây, chú Tư Đào dựng vợ gả chồng. Vai vế Trần gia đã có thêm chức vị. Hai Trí lên chức Cậu. Ba Quyên lên chức Cô rồi Dì. Út Uyên lên chức Dì rồi Cô. Tư Đào lên chức Cậu rồi Chú . Ba đứa con lên hai chức “trọn gói”, chỉ có cậu Hai Trí chờ lên chức Bác mà Cậu đã bỏ lửng giữa dòng đời.

Tháng Sáu năm nay, chú Tư Đào cưới vợ. Sang năm là Cậu Hai lên chức Bác. Vậy mà Cậu đi xa không về nhậm chức. Trần gia giờ chỉ có Cô, Chú , Dì không còn, mãi mãi không còn có, chức Bác. Tôi thèm muốn nghe mấy tiếng cháu gọi Bác Hai Trí mà có dịp nào nghe được đâu !. Vậy là Cậu Hai đi sớm quá rồi !. Đi đâu mà sớm vậy con !. Rồi còn chức danh Ôn nội Ôn ngoại Ôn(chú) nội Ôn(cậu) ngoại con bỏ đi mô !. Ba Mạ còn nướng đời chờ tới chờ lên chức Ôn Mệ Cố mà !.

Cậu Hai Trí có thấu lòng Ba viết nên câu chữ ni không ?. Mới qua một một “giáp năm” đã đau lòng quặn thắt. Thiệt lòng có muốn viết gì để lòng thêm quặn thắt vậy mà không dưng thèm câu chữ nhớ thương, viết một chút-gì-đó nhớ Cậu Hai Trí.

Viết dài chi. Viết ngắn gọn thôi. Cậu lúc nào cũng cười vui mà !. Nay Cậu đi xa không kịp về cũng cười vui như thuở nào ngày nào !.

Ôi chao là nhớ, chiều nay, Cậu Hai Trí ơi !…..

Chừng đó thôi, gởi con, Cậu Hai Langbian Trần Minh Trí…..

hiên sau nhà Cậu Hai 14/07/2016
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.