Viết dưới hiên trăng

Posted: 14/07/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hien_nha_tran_huy_sao

ta giang hồ hảo hớn giờ xụi lơ
vô mấy chai đã dợm cẳng chạy làng
thè thẹ liếc qua thấy hai ba lạng quạng
quơ quào chân tìm dép muốn chạy theo

giang hồ xưa nay đứng khựng lưng đèo
ngựa bất kham giờ te tua giạt móng
gió thảo nguyên gọi ngàn lồng lộng
còn tìm đâu thời đội đá vá trời

đường trường xa giờ xếp vó qui hồi
một chỗ ngồi hổ ngươi dòng kiêu bạt
mới có mấy chai đã kêu trời không thấu
ngồi chi lâu làm mất mặt Kiều Phong

đừng nói chi tiền bối Hồng thất Công
nổi nóng bực mình ông gỏ cho một gậy
thêm một gậy cũng đáng đời làm vậy
ai biểu láo liêng quơ dép tính chạy làng

nhưng nghiệt nỗi đời dan díu thời gian
râu tóc muối tiêu tả phù hữu bật
thuở giang hồ đã thật tình đánh mất
đời lại cho thêm dáng đứng phù vân

dáng đứng bạt ngàn giờ đã sang ngang
kể luôn dáng ngồi cũng đò ngang khó vượt
ngồi luận anh hùng như ngày nào xuôi ngược
quờ quạng quơ chân tìm dép là đúng rồi

giang hồ xưa giờ chỉ giỏi phá mồi
mấy hảo hớn ngồi bên cũng quá giang tầm cỡ
bữa tiệc rượu đời xin thiệt tình nói nhỏ
chỉ nhói lòng đau hoài niệm ngày xưa

năm tháng rồi qua thời gian lần lựa
ngồi nướng thêm không khứng nữa rồi
đừng ép làm chi chịu đời khó nổi
thả ta về ngồi viết dưới Hiên Trăng…..

viết dưới Hiên Trăng 10/07/2016
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.