Về đi em

Posted: 01/08/2016 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Thương tặng T.T.Q.T

thuye_trang

Về đi em! Về ngắm trăng buông
Câu mái đẩy lèn sâu ký ức
Dựa vai anh ngắm đời rất thực
Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.

Em cứ về! Ừ! Một lần thôi
Dẫu nắng bên sông không còn chấp chới
Câu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợi
Ta tựa vai nhau nối lại câu hò.

Em cứ về! Đừng mải đắn đo
Về một lần thôi nằm nghe sông hát
Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng

Em cứ về! Ừ! Một đêm trăng…

Hà Nội, đêm 30 tháng 07/2016
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.