Đôi môi thiên đường

Posted: 03/08/2016 in Âm Nhạc, Lâm Dung, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

lam_dung
Ca sĩ Lâm Dung

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.