Archive for the ‘Lâm Dung’ Category

Phan Ni Tấn


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Thơ: Phương Tấn; Nhạc và lời 2: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Thơ: Bắc Phong; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
ban_ky_am

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Hòa âm và hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

dead_fish-anna_wojtczak
Dead fish
Anna Wojtczak

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

lam_dung
Ca sĩ Lâm Dung

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Tâm Hàn

thuyen_nhan

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Lâm Dung

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

sai_gon_xua

Thơ: Hồng Thúy; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Tiếng hát: Lâm Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Hồng Thúy
Hòa âm và hát: Lâm Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube