Buồn như trăng nhớ ai

Posted: 26/03/2018 in Âm Nhạc, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Phan Ni Tấn, Phương Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Thơ: Phương Tấn; Nhạc và lời 2: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.