Archive for the ‘Phương Tấn’ Category

Ngóng xuân

Posted: 01/02/2019 in Phương Tấn, Thơ

Phương Tấn

sông sao cứ khóc
mỗi mình hỡi sông?

Đất không lí lắc lí la
Trời không ríu rít ríu ra tỏ tình
Núi sao cứ đứng lặng thinh
Sông sao cứ khóc mỗi mình hỡi sông?

nhạn kêu thảng thốt
đâu còn cố hương

Uổng công mẹ bón biển Đông
Phàm phu quậy sóng quặn lòng nước non
Buồn nghe bìm bịp nỉ non
Nhạn kêu thảng thốt đâu còn cố hương?
(more…)

Phương Tấn

CHẢO LỬA TRỤNG CƠ ĐỒ

Chúng nó bán quê hương
Chúng nó bán mình rồi
Làm người dân khi chết
Không cọng cỏ che thân.

Giặc tràn từ phương Bắc
Chảo lửa trụng cơ đồ
Cháy ngàn năm chưa tắt
Chảo lửa trụng cơ đồ
Quê hương bầm vết cắt
Cứa mối sầu khôn nguôi.
(more…)

Phan Ni Tấn


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Thơ: Phương Tấn; Nhạc và lời 2: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3