Trong giấc mơ tôi

Posted: 09/12/2016 in Âm Nhạc, Lâm Dung, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Mộng Tú

Phan Ni Tấn

dead_fish-anna_wojtczak
Dead fish
Anna Wojtczak

Thơ: Trần Mộng Tú; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.