Như giọt nắng phai

Posted: 20/06/2012 in Âm Nhạc, Hồng Thúy, Lâm Dung, Phan Ni Tấn, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Hồng Thúy
Hòa âm và hát: Lâm Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

Đã đóng bình luận.