Archive for the ‘Hồng Thúy’ Category

Phan Ni Tấn

Thơ: Hồng Thúy; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Mỹ
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

sai_gon_xua

Thơ: Hồng Thúy; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Dung
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Hồng Nhung (Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức)
Hòa âm: Đỗ Quân
Thực hiện slideshow: Nguyệt Nga

Nguồn: Hồng Thúy gửi nhạc và đường dẫn YouTube

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_ngoi_buon2

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Hồng Thúy; Tiếng hát: Lê Thu Tâm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Tiếng hát: Lâm Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Tiếng hát: Nguyễn Cửu Dũng
Video & Hình ảnh: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Hồng Thúy
Hòa âm và hát: Lâm Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube