Lời biển

Posted: 21/10/2019 in Âm Nhạc, Hồng Thúy, Ngọc Mỹ, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Hồng Thúy; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Mỹ
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.