Archive for the ‘Lê Thu Tâm’ Category


 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc và hòa âm: Nguyễn Hữu Tân [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Lê Thu Tâm
Slide show: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và đường dẫn YouTube

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_ngoi_buon2

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Hồng Thúy; Tiếng hát: Lê Thu Tâm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.