Archive for the ‘Lê Thu Tâm’ Category

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_ngoi_buon2

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Hồng Thúy; Tiếng hát: Lê Thu Tâm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.