Cởi áo qua cầu

Posted: 07/04/2017 in Âm Nhạc, Lâm Dung, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Hòa âm và hát: Lâm Dung
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.