Biển bây giờ | Đoạn khúc tim gầy

Posted: 08/08/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

ca_chet_thuyen_nam_bai

Biển bây giờ

tôi ra biển
lắng lòng nghe sóng vỗ
bặt tăm tiếng cá quẫy mình
bà mẹ già
nua
chân trần
nón rách
bàn tay
gầy
mòn mỏi
vuốt mảnh thuyền đói nước

đôi mắt buồn
như mảng mây cuối
chân trời/hấp hối !!!

 

Đoạn khúc tim gầy

1.
Sao không thức giấc, nghe, mùa rụng
Đôi phím mơ màng, đôi phím đau
Nằm gắng chờ mầm vui tách vỏ
Choàng, soi gương, miền tóc phai màu!

2.
Đã hẹn từ, khi trăng còn nụ
Giờ đây núi đã kín mây sầu
Tiếng chim đã ngậm đầy sương tủi
Hoa đã gửi hồn dưới lũng sâu!

3.
Thì thôi em hỡi về chi nữa
Thời gian ôi gãy cánh thiên đàng
Huyệt mộng còn trơ nhành xác hận
Triền mơ đã mỏi ý tim vàng…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.