Những dấu chân buồn

Posted: 09/08/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

dau_chan_buon_tren_cat

Chân theo lối mòn
đi vào núi
Thử hỏi rừng xanh
chuyện vui buồn
Mà sao chỉ thấy
con vượn hú
Dội vào vách núi
nỗi buồn tênh 
Thôi thì ra biển
thăm loài cá
Cá chết phơi thây
mắt trừng trừng
Nghe như trong gió
lời nhắn gửi
Xin giải giùm cho
cái chết oan
Loanh quanh về lại
với phố phường
Mịt mờ khói bụi
lẫn tạp âm
Vẫn một rừng người
đang hối hả
Hè nhau trốn chạy
nỗi cô đơn .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.