Nhớ thời Gia-Long tẩu quốc | Nhớ vùng Tân Hiệp – Cái Sắn – Rạch Giá

Posted: 18/08/2016 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Nhớ thời Gia-Long tẩu quốc

song_man_thich
Sông Mân Thích*
Hình tác giả chụp năm 2013

Nhớ xưa, từng ở ven sông
Chiều hôm trên bến xa trông bãi bờ
Từ mười dặm cách Cần Thơ
Trà-Ôn thấy ánh điện mờ Tây Đô
Lần trang lịch sử, mơ hồ
Chúa Nguyễn Ánh dựng cơ đồ qua đây 
Đào tẩu những cuộc bủa vây
Chúa từng đến Cù-Lao-Mây, ẩn mình
Vàm Mân-Thích vẫn bình minh
Và hoàng hôn, vẫn lịch trình luân lưu
Trà-Ôn chứng kiến oan cừu
Tranh vương bá, rồi cũng phù du thôi
Kể hơn ba trăm năm trôi
Phế hưng, sông vẫn một đời trường giang.

(*) Sông Mân Thích rẽ nhánh từ Hậu Giang, chảy tới Cái Nhum-Cái Mơn, nối vào Tiền Giang. Huyện (trước 1975 gọi là Quận) Trà Ôn ở giao-điểm sông Hậu Giang và sông Mân Thích.

Nhớ vùng Tân Hiệp – Cái Sắn – Rạch Giá

kinh_vam_cong
Kinh Vàm Cống*
Hình tác giả chụp năm 2013.

Vàm-Cống dẫn nước Cửu Long
Về vùng Tân Hiệp nước trong gạo đầy
Kinh Tư, kinh Chín, trùm mây
Kinh Tám, Kinh Bảy, đồng lầy kinh Năm
Kinh đào thẳng tắp mù tăm
Xa như dĩ vãng bao năm xa miền
Trống không bình-địa bãi liền
Tâm hồn cũng chẳng dễ biền-biệt quên.

(*) Kinh Vàm Cống (còn gọi kinh Cái Sắn) dẫn nước từ sông Hậu Giang-Cửu Long, đi ngang qua thị-trấn Tân Hiệp thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trần Văn Nam
(Trích từ tập thơ “Góp Với Đời Một Dòng Thơ Tuyển” đã layout trong website của tác giả)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.