Nhục | Thu cắt

Posted: 18/08/2016 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

song_can

Nhục

rình người
tá lả âm binh
đâm người
nạnạ
xe bình bịch đi
lôi theo
tập thể kéo
trì
leo thôi cồn lạp
rậm rì
mây
mưa
tối chiều mặc kệ sớm trưa
[đò đưa cứ mặc đò đưa]
sông thì cạn đáy
biển thừa
nạc


 

Thu cắt

lúc
lắc
quả lắcqua
đồi
lặc lè cánh nhạn
bời lời bulu
vãi màu lên bím tóc. thu
điểm hai con
mắt tù mù
tha la
lúng liếng ôm lấy phiền hà
đẩy mùa tráng liệt
hưng ca một lần

Sử Mặc
5-11/8/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.