Đọc thơ Mai Thảo

Posted: 23/08/2016 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

chan_dung_mai_thao-dinh_cuong
Mai Thảo (1927-1998)

1.
ta thấy hình ta những miếu đền
sử trào huyết lệ đã nhiều phen
núi xương sông máu kèn ma thổi
miếu nín đền câm vực thẳm đen

2.
vó ngựa ngàn năm lèn đá dội
rền vang tiếng hí đỏ lưng mây
đỉnh trời cô độc im không nói
xanh ngút niềm đau chẳng tỏ bày

3.
gượng rót đầy ly rượu thèm say
ngấm đắng bồi thêm trăm độ cay
thân bệnh bông đùa cho đỡ mệt
ruột gan phèo phổi thế mà hay

4.
trời đất mãi là điều bí mật
con người con ngợm cũng vậy thôi
câu thơ dấu hỏi giăng ngăn ngắt
nhấp nháy muôn sao khẽ đáp lời

5.
nhân gian tịch mịch tiếng mưa thầm
trời quen tìm mãi chốn xa xăm
mấy ngụm đắng cay chưa đủ mộng
một mình bóng ngã chẳng tri âm

6.
lạc tiếng đời sầu lên chất ngất
rượu cùng bằng hữu lạnh càng thêm
câu thơ khuất tịch còn hay mất
thiên táng đời ta trong cõi im

7.
gối đầu lên trang kinh nam hoa
bông trời nở trắng hay là ta
miếu đền hư huyễn lay hồn bướm
bay suốt thinh không chợt vỡ òa

8.
thế nhé lộ trình xong một kiếp
tượng người vô giác đã về xanh
tan sương đầu ngõ thơm âm nhạc
hạt bụi huyền không bay thất thanh

9.
ta thấy hình ta những miếu đền
về xanh không nhớ cũng không quên
không ưu không hận không gì sất
cõi tịnh lung linh một búp đèn

08.2016
Nguyễn Lương Vỵ

– Mai Thảo (tên thật: Nguyễn Đăng Quý. 08.06.1927- 10.01.1998) là nhà văn, nhà thơ. Ông là người chủ trương tạp chí Sáng Tạo, Nghệ Thuật (1956), phụ trách tạp chí Văn (1974) tại Sài Gòn. Định cư tại Hoa Kỳ đầu năm 1978, chủ trương tái bản tạp chí Văn (07.1982-1996). Tác phẩm đã ấn hành: Trên 50 tác phẩm văn xuôi và duy nhất một tập thơ “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền”.

– Những chữ in nghiêng trong bài thơ là những chữ thơ, câu thơ của Mai Thảo.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.