Rứa là chia xa…

Posted: 24/08/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tran_phan_minh_nguyet
Tưởng nhớ chị Trần Phan Minh Nguyệt

Chị ơi !. Tiếng Huề mền…xa ngái
về răng cho kịp ngó chị đi
đi chi mà vội vàng như rứa
để em khóc thét tới như ri

chiều ni chộ dáng mây tháng Tám
một dáng chừng ni nửa dáng tê
sông biển trùng vi e xa lắm
ngăn khó lòng em buổi hẹn về

không kịp rồi nghe không kịp nữa
đường trần ai rảnh chờ ai đâu
chỉ trách trời chi mà ác rứa
để chị em mình vội xa nhau

Huế hồi em về còn có chị
nay về lại Huế có chi mô
chị chờ em không nổi chị đi
Huế có phật lòng em không đó

nhớ quá Huế ơi chị Nguyệt ơi
xa ngái làm răng còn thấy lại
chị đi em vói hoài không tới
khi về lại Huế nắm tay ai

chị ơi em thiệt buồn xót dạ
câu thơ cũng rũ buồn theo em
viết dưới hiên trăng buồn khôn ngạ
Huế e buồn e nhớ theo em…..

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.