Kẻ sĩ lại ngồi ôm nguyệt khuyết rao truyền giọng lưỡi với giang sơn !

Posted: 31/08/2016 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm
Tặng Nhân sĩ Nguyễn Minh Thanh

nhom_truc

Giữa núi, tà huy bật tiếng khóc
Chiều tàn biên giới lạnh trùng vây
Liềm nghiêng nguyệt cạn đau cương thổ
Âm huyết người xưa nhuộm cỏ cây

Tiếng chim sơn dã buồn chi lạ !
Rót xuống nhân gian tiền kiếp nào
Khiến đá bên hồn bỗng rạn vỡ
Đầm đìa xương cốt đến ngàn sau …

Dưới vách đền thiêng cây bạch lạp
Lẻ loi soi gót tượng quê thần
Núi sông kênh rạch thiên thu trước
Còn dấu Diên Hồng sát đát không?

Tội thay tiếng ngựa ngoài quan ải
Nhặt nửa vầng trăng rụng dặm trường
Kẻ sĩ lại ngồi ôm nguyệt khuyết
Rao truyền giọng lưỡi với giang sơn …

Núi nứt sông rời Bản Giốc cạn
Trường Sa mờ mịt lửa phương Đông
Trăm bầy cú đậu quanh sơn thủy
Gặm nát linh bài của tổ tiên !

Vận mệnh non sông như chỉ đứt
Huyết thư truyền hịch có truyền tâm ?
Đau thay hồn phách bao vương tướng
Kiếp nạn dân đen, vạn cốt hoang …

Giở trang sử ký còn loang máu
Ngựa hí voi gầm nghiêng chiến trường
(Thần lực cố nhân đầy trận địa
Đất đai đã thọ khí âm dương )

Ngôi vị rành rành trời đã định
Ngàn năm cọc gỗ hóa linh hồn
Có người lữ khách ôm kinh sử
Đọc giữa biên thùy tế nước non

Hôm nay, giữa núi hoàng hôn rụng
Âm huyết nhân gian thấm nguyệt tà
Có kẻ nội thù ngồi xỏa tóc
Liềm nghiêng nguyệt cạn, hậu đình hoa !

Ngô Nguyên Nghiễm
Rằm tháng 7, Vu Lan 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.