Lục bát ngày về

Posted: 09/09/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

thieu_nu-nguyen_khai
Thiếu nữ
Nguyên Khai

Đà Nẵng

Đón nhau em mặc áo vàng
bao nhiêu hoa cúc ngập tràn sân ga
tay cầm tay hồn nở hoa
ánh đèn cao áp hồng pha nụ hồng.

 

Về làng

Cây mai trước ngõ bứng rồi
miếng đất hương hỏa thành mồi chia nhau
cửa nhà vắng lặng trước sau
di ảnh cha mẹ bạc màu khói hương
bên nhà hàng xóm nhìn sang
hai đôi mắt bỗng chứa chan lệ sầu!

 

Huế

Dắt em qua mấy con đường
tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt! Đau.
lòng. Tham cùng với mưu sâu
hòa tan trong biển mưu cầu vinh thân
cá tôm… đời sống ngư dân
từ nay bó gối treo cần câu cơm!

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.