Con đường mang tên đại tá Grimaud

Posted: 15/09/2016 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

duong_pham_ngu_lao
Photo ngày 27/9/2013 (*)

Thời thực dân tàn rụi
Tôi đến ngụ Sài Gòn
Góc đường đại tá Pháp
Thân quen ba năm tròn.

Chính đường Phạm Ngũ Lão
Xưa cư xá Pháp kiều
Bảng Cité còn đó
Trên bờ tường phong rêu.

Một hôm vào ngõ cụt
Thấy ông thủy thủ già
Người từ chối về nước
Dưới trăng, gõ nhịp ca.

Lời hát đời lính thủy
Trấn đóng Ấn Ðộ Dương
Tuần tra Ðịa Trung Hải
Cờ Pháp lộng bốn phương.

Thôi, không kể quá khứ
Thấy ông lúc xế chiều
Cảm chung tình nhân thế
Cái gì cũng đổ xiêu.

Hai năm sau trở lại
Ðược biết, ông không còn
Dọc ngang mà hệ lụy
Cuối đời, xa nước non.

Trần Văn Nam
(Trích từ tập thơ “Góp Với Đời Một Dòng Thơ Tuyển” đã layout trong website của tác giả)

(*) Phía trước là Đại-lộ Trần Hưng Đạo, rẽ vào đường Bùi-Viện. Phố Tây Ba-Lô Sài Gòn nằm dọc dài hai bên đường Bùi-Viện. Đường Bùi Viện song song với đường Phạm Ngũ Lão (bên phải, cách một khu phố).

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.