Lan man buổi giao mùa

Posted: 15/09/2016 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

mountain_cloud

Hết hạ chí
Đến thu phân
Và mùa xuân nữa
Như gần
Như xa
Ngày đi
Cơn gió thoảng qua
Làm sao níu nhánh mây xa cuối trời 
Dỗ mình
Hãy lãng quên thôi
Mắc chi thiên hạ
Rối bời lòng ta
Cảo thơm
Giờ lắm quỷ ma
Tưởng hiền con chữ
Hóa ra cơ cầu
Trốn đi đâu
Trốn vào đâu
Tầng tầng địa ngục
Trên đầu
Dưới chân …

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.